SELTSIST

Mittetulundusühing Sindi Tuletõrje Selts on juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. Vabatahtlik päästekomando (Kooli 9a, Sindi linn) ja Seltsi maja (Mureli 36, Sindi linn) asuvad Sindis.

MTÜ Sindi Tuletõrje Seltsi tööd korraldab 4-liikmeline juhatus. Selts tegeleb jää-, vee- ja tuleohutusalase teavitustööga, lisaks tegeletakse inimeste hädaolukordadeks valmisoleku tõstmisega ning viiakse läbi ohutusalaseid kodunõustamisi. MTÜ Sindi Tuletõrje Seltsis tagatakse ka päästetöödele valmisolekut: osaletakse päästetöödel ja abistatakse kutselisi päästjaid erinevate sündmuste lahendamisel. Samuti osaletakse erinevatel kogukonna heaolu toetavatel üritustel ja ettevõtmistel.

Sindi Tuletõrje Seltsi eesmärk on olla oma kogukonnas ohutuse eest seisja – tõsta inimeste teadlikkust ning olla tugipunktiks raskel ajal. Tegevuste sihtgrupiks on kohalikud Sindi kogukonna inimesed, kuid ka lähi piirkonna – Tori ja Paikuse inimesed. Liikmeid on 32, kellest 7 on naised (25.09.20 seisuga). Meie peamised tugevused on ägedad liikmed ja tore seltsielu ning suur ennetustöö maht.  Ühingu suuremad saavutused on meie hinnangul 1) tulekahjude ja tulekahjudes hukkunute ning uppunute arvu vähenemine Sindis; 2) Sindis ja lähipiirkonnas aastatel 2014-2020 (22.09 seisuga) 475 külastatud kodu, mis on ohutumaks elupaigaks ja nende elanike teadlikkus on kasvanud; 3) motiveeritud ja teadlikud liikmed, kes soovivad panustada kogukonna turvalisusesse; 4) Päästeameti ja kogukonna tunnustused ja märkamised.

Kõige mõjusam saavutus meie hinnangul on väga suur ennetustöö tegemise maht, sest selle otsene mõju elanikele on kõige suurem.  Eraldi saavutusena tooks välja ka seltsi maja ehitamise – oleme saanud peaaegu valmis ühingule maja, kus läbi viia koolitusi, õppuseid, tagada hädaolukorras inimestele vett, süüa, valgust ja laadida telefoni akusid, vajadusel ajutiselt majutada hädas olevaid peresid (kui kellegi kodu hävineb tulekahju korral).

Maja on ehitatud seltsi omavahenditest, projektitoetuste ja ka sponsorluse abil. Maja ehitusse on panustanud seltsi enda liikmed, saamata selle eest töötasu. Seltsis on 2024 aasta veebruari seisuga 38 liiget. Tuletõrje Selts osaleb aastaringselt pääste- ja ennetustööl. Sindi Tuletõrje Selts järgib vabaühenduste eetikakoodeksit http://www.ngo.ee/eetikakoodeks ning panustab turvalise elukeskkonna loomisse.